MBA - Distančné štúdium v slovenčině | Cambschool.sk

Prečo si vybrať práve nás

 • kvalitné vzdelanie v prestížnych odboroch
 • 12 programov MBA
 • 1 DBA, 1 BBA, 1 LLM
 • štúdium s akceptáciou slovenčiny
 • štúdium v dĺžke 1 roka (2 semestre)
 • výučba prebieha vždy v sobotu (4x do roka)
 • časová flexibilita štúdia (dištančná forma)
 • štúdium zamerané na prax
 • výučba zabezpečená odbornými lektormi s dlhoročnou praxou
 • absolvovaním štúdia možno získať medzinárodný certifikát IES
 • štúdiom u nás získate konkurenčnú výhodu na trhu práce
 • proklientsky prístup je pre nás samozrejmosťou
 • cena za štúdium MBA je 3.098 EUR* bez DPH (cena platí pri jednej splátke)

Graf štúdia

 • Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba - absolvent MBA programu Strategický manažment

  Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

  "Pre štúdium som sa rozhodol v záujme doplnenie a prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti strategického manažmentu, leadershipu a soft skills. Oceňujem profesionálnu organizáciu štúdia. Vedľa renomé školy bola veľkou motiváciou k výberu štúdia i neprehliadnuteľná osobnosť v oblasti strategického riadenia prof. Zdeněk Souček, ktorý je všeobecne považovaný za guru v oblasti strategického riadenia. Podieľal sa na tvorbe stoviek úspešných stratégií podnikov…

 • Roman Kolibecký - absolvent MBA Management obchodu

  Roman Kolibecký

  "Už viac ako 25 rokov pracujem aktívne v oblasti železničnej prevádzky, ktorá prešla postupne výraznými zmenami, ktoré do železničného prostredia priniesli konkurenciu, či už v oblasti nákladnej prepravy, oblasti osobnej dopravy a prepravy. Dnešná doba sa stále zrýchľuje a prináša do nášho života stále nové a nové zmeny a práve preto som sa rozhodol, že je potrebné si doplniť vzdelanie v oblasti managementu obchodu a rozhodol…

 • Radovan Krahulec - absolvent MBA Sales management

  Radovan Krahulec

  "Vzdelávaním na Cambridge Business School  som si rozšíril pohľad na rôzne obchodné príležitosti pri napredovaní v profesionálnom pôsobení. Prostredníctvom seminárov som sa stretol s veľmi zaujímavými osobnosťami, ktorých pohľad na danú problematiku ma obohatil o nové spôsoby v prístupoch  k mojim pracovným záležitostiam a navyše sa mi  rozšíril uhol pohľadu pri riešení obchodných záležitostí s obchodnými partnermi.…

 • Milan Klausner - absolvent MBA Management obchodu

  Milan Klausner

  "Již déle jak deset let pracuji v obchodním týmu jednoho z předních výrobců porcelánu v ČR. Dnešní doba se neustále mění a zrychluje. To, co platilo před několika lety, dnes již není aktuální a je velice přínosné se neustále vzdělávat a tím se posouvat v profesním životě dále. Při rozvažování, jakou vzdělávací instituci si vybrat, rozhodlo jak doporučení, tak vhodně zvolený koncept MBA studia, kdy je možné skloubit časově náročné…

 • Jiří Šťovíček - absolvent MBA Management a leadership

  Jiří Šťovíček

  "Ke studiu na Cambridge Business School mě vedly tři zásadní důvody. Zaprvé se chci učit od profesionálů z praxe. Odborníci s letitými zkušenostmi v oboru jsou tím, co primárně určuje hodnotu studia MBA. Na univezitě jsem se na první přednášce managementu dozvěděl, že manažer a) rozhoduje, b) deleguje, c) kontroluje… Konkrétní příběhy, skutečné problémy a jejich řešení zásadně odlišují studijní programy Cambridge Business School od sylabů vysokých…

 • Ester Fišerová - absolventka MBA Personální management

  Ester Fišerová

  "Vzdělávání a rozvoj dospělých je nejen mým koníčkem, ale i profesí už více než patnáct let. Po absolvování magisterského studia psychologie na UK jsem potřebovala užitečně spojit teoretické znalosti se zkušenostmi z praxe a vytvořit si vlastní pojetí široké oblasti firemní práce s lidmi. Absolvování oboru personální management na Cambridge Business School zcela splnilo mé potřeby - vysokou erudicí a nároky lektorů, profesionální organizací studia a laskavým…

 • Miroslav Boldiš - absolvent MBA Management a leadership

  Miroslav Boldiš

  "Studium na Cambridge Business School mi umožnilo rozšířit si vysokoškolské technické vzdělání o manažerské vzdělání a tím i doplnit profesní kvalifikaci v oblasti řízení a vedení. Moje dosavadní směrování se již nějakou dobu potýkalo s potřebou prohlubování si nových znalostí. Lektorský tým sestaven z odborníků s letitými zkušenostmi z praxe byl pro mě přesvědčující při výběru, vyhodnotit studium na CBS za tu nejvhodnější volbu dalšího rozvoje.…

 • Jaroslav Mesršmíd - absolvent MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

  Jaroslav Mesršmíd

  "Rozhodnutí studovat MBA na Cambridge Business School hodnotím jako správné. Za prvé se mi podařilo nalézt optimální program – Mezinárodní vztahy a evropská studia, který navázal svým obsahem na moje předchozí studium i praxi a plně mne zaujal. Za druhé jsem nalezl školu, která splnila moje odborná očekávání. Setkal jsem se na seminářích s lektory – odborníky, kteří ovládali danou materii, měli zkušenosti z praxe, byli nároční, ale na druhé straně ke…

 • Martin Pokorný - absolvent MBA Management a leadership

  Martin Pokorný

  Přihlásit se ke studiu na Cambridge Business School s.r.o. bylo výborné rozhodnutí. Toto studium bylo přínosné, inspirativní a získal jsem při něm množství zajímavých impulsů, které jsem ve svém podnikání následně uplatnil. Hodnotná byla konkrétně část, kdy jsem připravoval seminární práce. U nich jsem měl příležitost rozpracovat různé scénáře a strategie pro mou společnost a následně získat zpětnou vazbu. Celkově mi studium pomohlo v mém dalším…

 • Silvia Koniarová - absolventka MBA Finanční management a účetnictví

  Silvia Koniarová

  "Rozhodovanie, či absolvovať štúdium MBA bolo logickým vyvrcholením mojich praktických skúseností. Spočiatku som mala obavy, či Slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, doporučujem štúdium na Cambridge Business School s. r. o. Veľmi oceňujem profesionálny prístup zo strany lektorov, odborné a praktické skúsenosti, ktoré boli veľmi prínosné. Štúdium Finančného managementu a účtovníctva…

 • Antonín Mroček, Pavel Mroček - absolventi MBA Personální management

  Antonín Mroček, Pavel Mroček

  "Po absolvování uvedeného studia jsme konstatovali, že naše rozhodnutí přihlásit se ke studiu personálního managementu na Cambridge Business School s.r.o. bylo velmi správným rozhodnutím, které jsme měli učinit již dříve. Jako poradci vysoce oceňujeme odbornou a organizační úroveň studia, ale také jeho náročnost. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučujeme všem, kdo se ke studiu…

 • Petr Vaněrka - absolvent MBA Management a leadership

  Petr Vaněrka

  "Studium MBA – Management a leadership mi umožnilo zásadním způsobem zkompilovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. To co je však zásadní, je aktuálnost získaných znalostí. V době, kdy vzdělání nemá životnost desítek let, je nevyhnutelné, aby každý manažer doplňoval své vzdělání průběžně a zajišťoval si tak přehled v reálném čase napříč všemi disciplínami. Studium MBA mi otevřelo další možnosti, jak dále rozvíjet firmu a také mi ukázalo,…

 • Blanka Voláková Puškáčová - absolventka MBA Personální management

  Blanka Voláková Puškáčová

  "Studium MBA v oboru Personální management na Cambridge Business School doporučuji všem personalistům (a nejen jim), kteří jsou časově zaneprázdnění a přesto mají chuť získávat nové informace o oblasti HR. Je vhodné pro každého, kdo se chce setkávat s výbornými lektory, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují mnohaletou praxí v oboru. Prostřednictvím kolegů - studentů pak Cambridge Business School umožňuje poznat i to, jak reálně vypadá praxe v jiných…

 • Patrik Bartheldy - absolvent MBA Personální management

  Patrik Bartheldy

  "Studiem na Cambridge Business School jsem rozšířil své technické vzdělání a manažerskou praxi o praktické a teoretické vzdělání v oblasti personálního managementu. Díky způsobu výuky spíše workshopovou formou, přidaná hodnota nepřichází pouze ze strany přednášejícího, ale i z řad kolegů – studentů. Cambridge Business School jsem si vybral především kvůli lektorům s letitou praxí v oboru, kteří pracují s přicházejícími trendy a novinkami. Obor…

 • Jiří Vykydal - absolvent MBA Management a leadership

  Jiří Vykydal

  "Studium MBA na Cambridge Business School (CBS) jsem si vybral zejména z důvodu potřeby ověřit, zrevidovat a rozšířit si manažerské zkušenosti, které jsem získal empiricky za léta praxe. Turbulence a masivní rozvoj (nejen) v oblasti ICT si vyžadují nové přístupy tam, kde zažité klasické manažerské modely jsou již nepružné a nestačí novému tempu globálních změn, tj. způsobují konkurenční nevýhodu. Zvolil jsem proto studium moderních metod managementu formou…

 • Tomáš Bajza - absolvent MBA Management a leadership

  Tomáš Bajza

  "Studium MBA na Cambridge Business School jsem od prvního okamžiku vzájemné komunikace vnímal velice pozitivně a motivačně. Jako student očekávám, že mi studium na škole pomůže rozvinout manažerské znalosti a povede mne v osobnostím rozvoji, který v budoucnu zhodnotím. Z tohoto pohledu se mi očekávání v plné míře naplnila a věřím, že v budoucnosti ještě naplní. Velice oceňuji poskytovanou podporu, jasnou a srozumitelnou komunikační linii a časovou flexibilitu.…