Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

Ako jedna z prvých u nás začala písať a analyzovať otázky spojené s konceptom Priemysel 4.0 a tejto tematike sa stále intenzívne venuje, a to jak v regionálnom, tak aj medzinárodnom kontexte. Je šéfredaktorkou odborných priemyselných časopisov „Technický týdeník“ a „Technik management“, vydávaných spoločnosťou Business media CZ. Dlhodobo sa venuje interdisciplinárnym témam, ktoré súvisia s pokrom vo vede, technike, priemysle a ich dopade na ekonomiku, spoločnosť a osobný rozvoj jednotlivcov.

Absolvovala Fakultu jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe a potom postgraduálne štúdium na MFF UK v oboru obecná fyzika so zameraním na interpretáciu kvantovej fyziky (Ph.D.). Súbežne sa venovala aj štúdiu filozofie prírodných vied, jak na tuzemských, tak na zahraničných univerzitách v Nemecku a v Juhoafrickej republike (M.A.).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu