Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Celý profesionálny život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, aktuálne potom na pozícii námestníčka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Dlhodobo sa podieľa na špecializačné aj kvalifikačné príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích i dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA je absolventka študijného programu Zdravotné vedy na III. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a odbore Riadenie ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Ekonomické vzdelanie získala Andrea Mašínová absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škole finančnej a správnej.

V súčasnej dobe študuje doktorandský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, téma dizertačnej práce: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu