Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Predmetom jej odborného záujmu je problematika municipálnej politiky a lokálneho rozvoja, najmä otázky týkajúce sa partnerstva, občianskeho sektora i významu občianskeho sektora v rozvoji územia. Špecifická pozornosť je z odbornej stránky venovaná otázkam partnerstva a jeho významu v rozvoji územia.

Vo svojej dlhoročnej praxi spolupracuje s radom miestnych i regionálnych reprezentantov, na národnej úrovni odborne spolupracuje so zväzom miest a obcí na realizáciu projektov podporených z európskych štrukturálnych fondov.

Je odbornú asistentkou na katedre regionálnych štúdií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pedagogickým pracovníkom katedry verejnej správy Vysokej školy finančné a administratívne, o.p.s., v Prahe.

Je absolventkou inžinierskeho študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde tiež neskôr získala doktorský titul.

V priebehu doktorandského štúdia absolvovala ročnú študijnú stáž na Univerzite Pierre Mendes Francev Grenoblu a Inštitúte rozvojových štúdií vo švajčiarskej Ženeve.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu