JUDr. Bc. Pavel Vetešník

JUDr. Bc. Pavel Vetešník je uznávaným členom bezpečnostnej komisie Zväzu miest a obcí ČR, pracovné komisie pre verejné právo Legislatívnej rady vlády a rozkladovej komisie Ministerstva vnútra. Dlhodobo sa venuje prednáškovej činnosti a to v odbore správneho, finančného a komunálneho práva.

Súčasne pracuje v odbore legislatívneho a právneho oddelenia v Českej národnej banke a zaoberá sa agendou správneho konania a súdnictva. V minulosti pôsobil v územnej samospráve konkrétne v hlavnom meste Praha.

Je spoluautorom komentárov správneho poriadku, zákona o kontrole, zákona o pohrebníctve a zákona o vojnových hroboch, zákona o priestupkoch, tzv. Tabakového zákona, zákona o návykových látkach, zákona o obecnej polícii a ďalších publikácií.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu