JUDr. Klára Dvořáková

Riadiaca partnerka advokátskej kancelárie Holubová advokáti s.r.o. Zameriava sa na náhradu škody a profesionálnu zodpovednosť, zdravotnícke právo a právo cestovného ruchu. V rámci zdravotníckeho práva má skúsenosti s poradenstvom pri získavaní oprávnenia na poskytovanie zdravotných služieb a prípravou zmlúv a ďalších dokumentov potrebných pre fungujúcu zdravotnícku prax. Pravidelne však riešia predovšetkým spory medzi pacientmi alebo ich rodinnými príslušníkmi a poskytovateľmi zdravotných služieb.

Venuje sa tiež problematike zákona o verejnom zdravotnom poistení, najmä zastupovanie poistencov v sporoch s verejnou zdravotnou poisťovňou o tzv. mimoriadnu úhradu lieku. Je spoluautorkou komentára k zákonu o náhrade ujmy spôsobenej povinným očkovaním. Rada rieši prípady s medzinárodným prvkom, a preto je aktívnou členkou Pan-európskej organizácie právnikov špecializujúcich sa na ujmu na zdraví (PEOPIL) a predsedníčkou právnej komisie Medzinárodnej horolezeckej federácie (UIAA).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu