JUDr. Libor Čihák

Pôsobí ako advokát so zameraním na občianske právo, obchodné právo a právo samosprávy územných celkov. Ako expert pracovnej skupiny na Ústavno-právnom výbore Poslaneckej snemovne sa podieľal na príprave nového Občianskeho zákonníka. Naďalej pracuje ako člen Implementačnej komisie pre nový Občiansky zákonník na Ministerstve spravodlivosti ČR. Súčasne zastáva pozíciu právneho poradcu na Ministerstve obrany ČR – Úrad štátneho odborného dozoru.

Je dlhoročným externým spolupracovníkom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne – Katedry občianskeho práva. Zakladateľ (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu