JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

V súčasnosti (od roku 2007) pracuje JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. ako vedúci referátu správneho konania odboru legislatívneho a právneho Českej národnej banky. Súčasne pôsobí ako tajomník rozkladovej komisie ČNB a zabezpečuje vedenie správnych konaní o rozkladoch proti rozhodnutiam ČNB a agendu správneho súdnictva.

V minulosti pôsobil na odboru legislatívy a koordinácie predpisov Ministerstva vnútra, kde sa zaoberal najmä problematikou územnej samosprávy a správneho konania (ako lektor sa podieľal na príprave verejnej správy na “nový” správny poriadok).

Popri tom vyučuje predmety súvisiace so správnym právom na niekoľkých vysokých školách.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu