JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Pracovné skúsenosti:

  • 2018 – doteraz – Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, Diplomatický protokol

  • 2013 až 2018 – Energetický regulačný úrad, ombudsman / riaditeľ odboru právnej ochrany spotrebiteľa

  • 2003 až 2013 – Poslaneckou snemovňou Parlamentu Českej republiky zvolený na 2 funkčné obdobie zástupcom finančného arbitra ČR

  • 1996 až 2003 – Ministerstvo financií Českej republiky, zástupca riaditeľa odboru finančného trhu a bankovníctva a vedúci oddelenia bankovníctva

  • 1994 až 1995 – Konsolidačný banka, riaditeľ právneho odboru

  • 1983 až 1994 – Štátna banka československá – Česká národná banka, vedúci kontrolného oddelenia

Ďalšie pracovné skúsenosti:

  • 2005 až 2006 – Člen pracovnej skupiny ministra spravodlivosti

  • 2003 až 2004 – Člen pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády pre finančné právo

Zahraničné stáže:

Belgicko – Komisia Európskej únie, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a finančné služby. USA – Investičné bankovníctvo a kapitálový trh. Španielsko – banka Ibercaja. Študijné pobyty pri ombudsmanov / arbitrov v Dánsku, Fínsku, Írsku, Taliansku, Juhoafrickej republike, Grécku, USA, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska atď.

Publikačná a prednášková činnosť:

  • Publikácia “Komentár k zákonu o finančnom arbitrovi”, nakladateľstvo C.H. Beck

  • Publikácia “Podvody v oblasti bezhotovostných platieb v SR”, Združenie českých spotrebiteľov

  • Jeden z autorov “Encyklopédia českých právnych dejín”, 21. zväzok

  • Autor mnohých článkov z finančnej oblasti v odborných časopisoch pre obchodné a  finančné právo

Lektorská činnosť v zahraničí:

Prednášky na rôznych medzinárodných konferenciách – Taliansko, Ukrajina, Slovensko, na školeniach organizovaných Medzinárodným menovým fondom vo Viedni, na konferenciách FIN-NET (Financial Network – Európska komisia), NEON (National Energy Ombudsman Network) atď.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu