JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. sa odborne zameriava na oblasť Finančného práva vrátane vývoja finančněprávních inštitútov a je autorkou mnohých publikácií a odborných statí v tejto oblasti.

Od roku 2010 zastáva funkciu prodekanka pre štúdium na Fakulte právnickej Západočeskej univerzity v Plzni a od roku 2015 je vedúcou Katedry finančného práva a národného hospodárstva.

Po absolvovaní Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni v roku 1999 nastúpila na tej istej fakulte na Katedru finančného práva a národného hospodárstva. V roku 2001 absolvovala rigorózne konanie a v roku 2006 ukončila úspešne doktorandský študijný program “Teoretické právnej vedy” a získala titul Ph.D.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu