Mgr. Anna Štěříková

Už počas štúdia sa začala zaujímať o právnu prax v oblasti advokácie, a to konkrétne od februára roku 2017 v advokátskej kancelárii Advokáti C.M.H.L. s.r.o., predovšetkým pod vedením advokáta JUDr. Libora Čiháka. Po skončení štúdia na právnickej fakulte nastúpila v tej istej advokátskej kancelárii na pozícii advokátskej koncipientky; túto pozíciu vykonáva doteraz. Počas svojej praxe ako za dôb štúdia, tak aj po štúdiu sa zaoberá všetkými právnymi odvetviami, najmä právom trestným, civilným, rodinným a obchodným. Snažia sa získavať čo najviac skúseností zo všetkých oblastí práva pre svoje budúce samostatné pôsobné v advokácii, ale aj za účelom odovzdávania svojich skúseností ďalej na akademickej pôde.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu