PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učenie technické na fakulte strojného inžinierstva. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. V roku 2019 obhájil disertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy a získal titul Ph.D. Teraz si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom vvodbore riadenia a ekonomiky podniku.

Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v top manažmente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom viacerých e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie a autorom viacerých odborných článkov a príspevkov.

Pôsobil tiež ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu