Psychológia emočnej inteligencie

Anotácia

Podobne ako intelektuálne schopnosti (IQ), aj emočná inteligencia má veľký vplyv na náš život. Schopnosť rozoznávať pocity a vedieť na ne reagovať, je dôležitá, jej stupeň je však u každého iný. Zatiaľ čo IQ (teda klasická inteligencia, ako ju poznáme) v sebe zahŕňa hlavne schopnosti ako logické a abstraktné myslenie, emočná inteligencia (EI) je odrazom toho, ako dobre vieme pracovať s vlastnými emóciami a emóciami druhých. Na rozdiel od IQ nie je EI tak veľmi viazaná genetickými faktormi, čo znamená, že ju môžeme v priebehu života cielene rozvíjať.

V poslednej dobe sa o emočnej inteligencii hovorí čoraz viac. Ukazuje sa totiž, že čím vyššiu emočnú inteligenciu máte, tým ste medzi ostatnými obľúbenejší a pravdepodobne máte aj väčší kariérny úspech. Výskumy teda ukazujú, že emočná inteligencia zohráva významnú úlohu v efektivite na pracovisku. Jednotlivci s vysokou emočnou inteligenciou podávajú lepší výkon a väčšinou majú aj lepšiu psychickú kondíciu a fyzické zdravie.

Všeobecne emočná inteligencia znamená, že sa viete ovládať, viete riadiť emócie svoje aj ostatných a že ste empatickí. A aj keď sa s ňou nemusíte narodiť, môžete sa jej naučiť.

V prvej časti sylabu sa študenti zoznámia so začiatkom emočnej inteligencie a dozvedia sa, prečo je emočná inteligencia dôležitá.

Nasleduje rozbor emočnej inteligencie podľa amerického psychológa Daniela J. Golemana, ktorý je autorom mnohých publikácií, v ktorých sa zaoberá témami z oblasti emočnej a sociálnej inteligencie alebo pozornosti. Dvanásť rokov prispieval na tému behaviorálnej psychológie a výskumu mozgovej činnosti do denníka The New York Times. Prednášal na Harvardovej univerzite.

V závere modulu sa študenti dozvedia, ako rozpoznať a budovať emocionálnu inteligenciu.


Odporúčaná literatúra

  • Jak se stát skutečným lídrem – Daniel Goleman
  • Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti – Daniel Goleman
  • Nastavení mysli – Carol Dweck
  • Naučený optimismus – Martin E.P. Seligman
  • Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody – Martin E.P. Seligman

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu