Ing. Kazimír Kmeť, PhD, MBA, DBA

absolvent programů MBA a DBA

„Po štúdiách MBA i DBA si dovolím posúdiť tento typ štúdia. Pozitívom je, že témy jednotlivých seminárnych i záverečných prác je možné modifikovať podľa predstáv študenta, jeho uplatnenie v profesionálnej praxi, s dostatočným uplatnením teoretických poznatkov. Pre lektorov je mimoriadne zložité, vzhľadom na pomerne široké vzdelanie poslucháčov formulovať témy i obsah prednášok tak, aby boli akceptovateľné pre takéto široké vzdelanostné auditóriu. Drvivej väčšine lektorov sa táto neľahká úloha podarila. Pozitívne (po skúsenostiach s prvými seminárnymi prácami) hodnotím vyvážené požiadavky lektorov na obsahovú i formálnu stránku seminárnych a záverečných prác. Štúdium na CBS i v dvoch fázach (MBA i DBA) doporučujem kolegom pracujúcim ako v riadiacich pozíciách podnikateľských subjektov, tak aj pôsobiacich na akademickej pôde. Štúdiom objavia nové témy, prístupy, získajú nový pohľad na problematiku s ktorou sa denne stretávajú na kvalitatívne vyššej úrovni.“

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu