Daňový systém II.

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými princípmi správy daní, v nadväznosti na daňový poriadok a povinnosťami k správe daní danými jednotlivými daňovými zákonmi. Absolventi získajú prehľad o spôsoboch komunikácie so správcami dane, o právach a povinnostiach pri správe daní (pri plnení oznamovacích povinností, podávaní daňových tvrdení alebo v priebehu daňových konaní).


Odporúčaná literatúra

  • Svátková Slavomíra: Česká daňová soustava
  • Brychta a spol.: Daň z příjmů. Meritum
  • Machač, Kristýn a spol: Vyznejte se v pracovním právu
  • Kolektiv autorů: Mzdy od A do Z. Meritum
  • Ženíšková: Pojistné na soc. Zaměstnavatelů. Zaměstnanců a OSVČ

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu