Efektívna a krízová komunikácia

Anotácia

Cieľom kurzu je naučiť študentov komunikovať tak, aby bol za daných podmienok dosiahnutý čo najlepší možný výsledok, za cenu čo najmenších výdavkov či strát. A to ako v každodennej prevádzke spoločnosti, tak v krízových situáciách, kedy je povesť organizácie, jej stabilita či dokonca bezpečnosť ohrozená krízovou udalostou alebo negatívnou publicitou. Pozornosť je venovaná rozdielnym komunikačným potrebám rôznych typov spoločností a inštitúcií, vrátane definície najčastejších chýb.


Odporúčaná literatúra

  • Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací – Efektivní komunikace v praxi. Grada, 2008
  • Svoboda, V.: Public relations – moderně a účinně. Grada, 2009

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu