Emočná inteligencia

Anotácia

Študenti sa oboznámia s pojmom emočná inteligencia a zamerajú sa na možnosti jej využitia. Hlavným cieľom modulu je praktické využitie poznatkov z oblasti emočnej inteligencie, prepojenia teoretických poznatkov z literatúry a výskumov v tejto oblasti so skúsenosťami, potrebami a praxou študentov.


Odporúčaná literatúra

  • Columbus, 2000, 366 s. ISBN 80-7249-017-6. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 367 s. ISBN 978-80-7367-229-4
  • GOLEMAN, Daniel. Práce s emoční inteligencí: [jak odstartovat úspěšnou kariéru]. 1. vyd. Překlad Růžena Loulová. V Praze: Columbus, 2000, ix, 366 s. ISBN 80- 724-9017-6
  • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Překlad Markéta Bílková. V Praze: Metafora, 2011, 315, [10] s. ISBN 978-80-7359-334-6
  • KOFMAN, Fred. Vědomý business: integrita, úspěch a štěstí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 343 s. ISBN 978-80-7367-747-3
  • PELIKÁN, Jiří. Hledání těžiště výchovy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007, 175 s. ISBN 978-802-4612-652

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu