Európske aspekty verejnej správy

Anotácia

Cieľom modulu je poskytnúť prehľad historického vývoja aj súčasné fungovanie inštitúcií EÚ vzhľadom na fungovanie a význam verejnej správy. Dôraz je kladený na teoretickú aj praktickú časť problematiky. V teoretickej časti bloku budú diskutované najdôležitejšie teoretické prístupy k európskej integrácii v kontexte politiky ES / ES od 50. rokov minulého storočia.


Odporúčaná literatúra

  • Když se řekne Lisabonská smlouva… Perspektiva fungování Evropské unie podle nového smluvního rámce. (vyd.) Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR, Praha 2008
  • Beach, Derek: The Dynamics of European Integration. Why and when EU institutions matters. New York, 2005
  • Černoch, Pavel: Cesta do EU – východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. Praha, 2004
  • Plné znění Lisaboské smlouvy (bude dodáno lektorem na lektorské setkání)
  • Hussein, Kassim: The Europeanization of Member State Institutions, In: S. Bulmer and Ch. Lequesne (eds.): The Member States of the European Union. Oxford University Press, New York, 2005

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu