Finančné právo

Anotácia

Cieľom tohto modulu je predstaviť študentom súhrn právnych predpisov upravujúcich finančné vzťahy a objasniť súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v procese tvorby a používania peňažných fondov. Študenti sa zoznámia s právnou úpravou rozpočtov, štátnych fondov, daní, poplatkov, úverov, meny, devízového hospodárstva a finančného trhu.


Odporúčaná literatúra

  • VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2020/15. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 408 s. ISBN 978-80-7598-887-4
  • MRKÝVKA, P. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2020. 494 s. ISBN 978-80-7380-796-2
  • DVOŘÁKOVÁ, V., PITTERLING, M., SKALICKÁ, H.: Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019. 4. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 289 s. ISBN: 978-80-7598-315-2
  • SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-400-3
  • Daňové zákony ČR v účinném znění

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu