Finančné riadenie korporácie

Anotácia

Obsah modulu leží v zoznámení sa s cieľmi finančného riadenia a prostriedkami na ich napĺňanie. Absolvovanie modulu poskytne základ pre realizáciu operatívnych a dlhodobých finančných rozhodnutí. Medzi diskutované témy patria účtovné výkazy, finančné ukazovatele vrátane ekonomického zisku, riziko a jeho vplyv na rozhodovanie, investičné rozhodovanie, optimalizácia kapitálovej štruktúry, riadenie pracovného kapitálu a likvidity, apod. Cieľom modulu je teda poskytnúť porozumenie základným oblastiam finančného manažmentu, ktorých efektívnosť riadenia ovplyvňuje základný dlhodobý cieľ, ku ktorému musí profesionálne finančné riadenie smerovať. A týmto cieľom je maximalizácia hodnoty podniku ako celku.


Odporúčaná literatúra

  • Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada Publishing, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0413-0
  • Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. C. H. Beck, s.r.o., Praha, 2010. ISBN 978- 80-77400-194-9
  • Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2008. 978-80-7179-713-5
  • Brealey, R. A., Myers C. A., Allen, F.: Corporate finance. Irwin/McGraw-Hill, Boston, 2006. ISBN 0-07-111551-X
  • Grunwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, Praha, 2007. 978-80-86929-26-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu