Hlavné princípy personálneho managementu

Anotácia

Cieľom modulu je definovať personálnu prácu v organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia, personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa zoznámia so strategickým riadením ľudských zdrojov a dozvedia sa, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.


Odporúčaná literatúra

  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007
  • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007
  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003
  • Kociánová, R.: Personální řízení. Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012
  • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu