Hlavné princípy Public Relations

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými prístupmi k odboru public relations, ktoré sú nutnou podmienkou profesionálneho použitia nástrojov odboru v praxi. V rámci modulu sú definované základné pojmy spojené s témou, a to predovšetkým definície odboru ako takého a jeho vzťah k súvisiacim disciplínam, ako je marketing a marketingová komunikácia. Študenti sa dozvedia o jednotlivých nástrojoch a metódach public relations s väzbou na jednotlivé vymedzené princípy, a to vrátane najvýznamnejších nástrojov hodnotenia výsledkov odboru.


Odporúčaná literatúra

  • Bystrov, V., Růžička, M.: Firemní komunikace řízení reputace. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2006
  • Cutlip, S., Center, A., Broom, G.: Effective Public Relations. 8 th edn., Prentice Hall, Englewoods Clifts, NY, 2000.
  • Gehrt, J., Moffitt, C., Carlos, A.: Strategic public relations – 10 principles to harness the power of PR. Bookbyte Digital, Amazon, 2009
  • Scott, D., M.: Nová pravidla marketingu a public relations. ZONER software, 2008
  • Bednář, V.: Marketing na sociálních sítích. Computer Press, Brno, 2011

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu