Kataster nehnuteľností – základná časť

Anotácia

Študent vďaka modulu Kataster nehnuteľností získa vedomosti o systéme evidencie nehnuteľností v katastri nehnuteľností a zoznámi sa s jednotlivými druhmi zápisov a titulmi k nim. Cieľom modulu je pochopiť, ako sú nehnuteľné veci evidované a aký vplyv a vplyv má katastrálny zákon a s ním súvisiace predpisy. Modul Kataster nehnuteľností má praktický vplyv, kedy sa v rámci štúdia študenti naučia, ako využívať informácie získané z katastra nehnuteľností v praxi na realitnom trhu.


Odporúčaná literatúra

  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B. NEDVÍDEK, L., SOUČEK, P. Katastrální zákon, Komentář, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 568 s.
  • Syruček, V., Sabotinov V. a kol. Realitní právo, N2. vydání. Prah: C. H. Beck, 2020, 1263 s.
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  • Vyhláška č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  • Vyhláška č.358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu