Komunikácia a prezentácia

Anotácia

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s komunikačnými princípmi, ktoré sa uplatňujú v pracovných situáciách a podmienkach jednotlivých firem. Manažérska komunikácia má pravidlá, ktoré odzrkadľujú schopnosť vnímať a porozumieť sebe ako aj komunikačným partnerom. Modul objasňuje komunikačný proces, jeho jednotlivé verbálne a neverbálne zložky či prvky, ktoré do komunikácie spadajú – napríklad technika kladenia otázok, asertívna technika, aktívne počúvanie a techniku zvládania problémových a konfliktných situácii.


Odporúčaná literatúra

  • Bradbury Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Brno, 2007
  • McDermot I., O´Connor J.: Neurolingvistické programování v manažerské praxi, Management Press, 1999
  • Scharlau Ch.: Techniky vedení rozhovoru, Grada Publishing, 2008
  • Thompson P.: Tajemství komunikace,nakl.Alman, 1996
  • Černý V.: Řeč těla, Computer Press, Brno, 2011

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu