Komunikačné a vyjednávacie techniky

Anotácia

Komunikácia je jednou z najdôležitejších oblastí ľudskej interakcie. Vedieť správne komunikovať a vyjednávať nám umožní lepšie obstáť v konkurenčnom prostredí dnešnej doby. Cieľom tohto modulu je naučiť sa správne používať verbálnu, neverbálnu a paralingvistickú komunikáciu a spoznať rozdiely medzi nimi, naučiť sa byť v komunikácii efektívnejší, zistiť, ako správne vyjednávať a ako predchádzať nedorozumeniam.


Odporúčaná literatúra

  • Fulghum, R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Argo, Praha, 2003
  • Rosenberg, N. B.: Nenásilná komunikace. Portál, Praha, 2012
  • DeVito Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha, 2008
  • Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, Praha, 2009
  • Čakrt, M., Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Management Press, Praha, 2000

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu