Krízový management a riadenie rizík

Anotácia

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania, na jednej strane predstavuje nádej na dosiahnutie pozitívnych výsledkov, na strane druhej predstavuje hrozbu straty a ohrozenia hodnôt podniku.

Dôsledky pôsobenia rizík vyvolávajú požiadavky na ich riadenie.

Risk manažment v sebe zahŕňa nielen postup analýzy rizika s formuláciou odporúčaní pre ovládanie jednotlivých rizík, ale hlavným cieľom je nastaviť a zaviesť systém manažmentu rizika v celom podniku. Risk management je proaktívnym nástrojom ako predchádzať krízam podniku, alebo sa na hroziacu krízu pripraviť.

Krízový manažment v sebe obsahuje v praktickej podobe všetky manažérske funkcie od plánovania, cez organizovanie, vedenie až po kontrolu. Tieto sekvenčné funkcie sú doplnené a podporené priebežnou manažérskou funkciou, ktorou je rozhodovanie. Často dôsledky chybného, ​​alebo neskorého rozhodnutia sú príčinou krízy podniku. Rýchle posúdenie súčasného stavu podniku, preskúmanie stratégiu podniku, tvorba a realizácia krízového plán podniku, sú základnými predpokladmi pre úspešné krízové ​​riadenie podniku.


Odporúčaná literatúra

  • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing. Expert. ISBN 978-80-271-2020-8
  • KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0681-3
  • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9
  • PLAMÍNEK, Jiří. Diagnostika a vitalizace firem a organizací: teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi. Praha: Grada. Expert. ISBN 978-80-247-5323-2
  • ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3443-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu