Leadership

Anotácia

Lídri sú srdcom biznisu, určujú smer, formujú vízie, dokážu rozpoznať príležitosti. Cieľom modulu je preto naučiť študentov, ako byť správnym lídrom, ako viesť podriadených a ako ich inšpirovať a motivovať k lepším výkonom. Študenti sa naučia rozpoznať rozdiel medzi manažérom a leaderom a získajú základný vhľad do teoretickej i praktickej problematiky leadershipu.


Odporúčaná literatúra

  • ADAIR, John Eric. Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press, 2005. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-251-0784-1
  • COVEY, Stephen R. Vedení založené na principech. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-202-4
  • GOLEMAN, Daniel. Jak se stát skutečným lídrem: proč je emoční inteligence tak důležitá : výběr prací z nejvýznamnějších podnikatelských časopisů. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4
  • CIPRO, Martin. Delegování jako způsob manažerského myšlení. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2945-9
  • BROOKS, Ian. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226- 763-9

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu