Leadership a tímová práca

Anotácia

Čo odlišuje úspešné tímy od tých neúspešných? Ako môžeme charakterizovať PERFORM tím? Čo má vplyv na tímovú produktivitu a morálku? Aká je úloha lídra v tíme? Cieľom modulu je inšpirovať študentov, podporiť ich v hľadaní odpovedí na spomenuté otázky, a v neposlednom rade im ponúknuť techniky pre prácu s vlastným tímom.


Odporúčaná literatúra

  • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1975-7.
  • CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Jak zefektivnit práci v týmu. Praha: Grada, 2007. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1624-4
  • PLAMÍNEK, Jiří. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2796-7
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 5., aktualizované a rozšíř. vydání. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5
  • PROŠKOVÁ, Petra, Jana Ada KUBÍČKOVÁ a Michaela DAŇKOVÁ. Koučování týmu: jak my to vedeme. Praha: Grada, 2014. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-4871-9

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu