Management inovácií II.

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s najdôležitejšími metódami a technikami využívanými v rámci manažmentu inovácií. Typicky sa jedná o robustnú metódu ako je Design Thinking, ale aj niektoré podporné metódy, ako je brainstorming, brainwriting, persony, prototypovanie, Business Case, Lean Canvas či SCAMPER príp. SCAMPERR atď. Ďalej predstaviť metodický postup ich uplatňovania pri riešení problematiky inovácií a naučiť študentov tieto metódy používať. Podporným cieľom je aj ilustrácia praktickej využiteľnosti týchto metód a techník na praktických príkladoch z inovačnej praxe.


Odporúčaná literatúra

  • ŠPAČEK M., ČERVENÝ K. Metody a techniky v inovacích. OECONOMICA VŠE 2020
  • HARRINGTON J., VOEHL F. The Innovation Tools handbook. Creative Tools, Methods, and Techniques, that Every Innovator Must Know. CRC Press. 2016
  • BURKHARD N. The Innovators Dictionary, DE GRUYTER 2020

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu