Manažérska psychológia

Anotácia

Modul obsahuje poznatky z obecnej psychológie, zo sociálnej psychológie, zo psychológie práce a sociológie. Manažérska psychológia predstavuje pochopenie metód vedenia a riadenia ľudí a vztahov medzi nimi. Študenti sa v module zamerajú na hlbšie pochopenie individuálnych zvláštností zamestnancov, ich typológiu, na využitie týchto špecifík zamestnancov k efektívnejšiemu využitiu ich potenciálu. Zamestnanci už dnes nie sú len anonymnými kolieskami v podnikovom súkolí, ale originály – osobnosťami so všetkými plusmi a mínusmi. Manažér by mal poznať typológiu ľudí, ich potreby, motívy, ich vnímanie a prežívanie a prípadne im pomôcť vo zvládaní životných rolí (človek, životný partner, rodič, syn, dcéra, kamarát, manažér, apod.) a životnej rovnováhy. Moderné poznatky zo všetkých oblastí psychológie pomôžu manažérom pochopiť taje vybudenia angažovanosti – iniciatívy ako aj riadenia stálosti výkonu zamestnancov. Poznatky manažérskej psychológie pomôžu manažérom s formovaním postojov svojich i zverených ľudí. Pomôžu manažérom chrániť seba i podriadených pred vyhorením (burn-out). Vďaka modulu manažérska psychológia získajú manažéri vedomosti a zručnosti v riadení i vedení. Zoznámia sa s trendami v oblasti dlhodobej motivácie zamestnancov a ich rozvoja, naučia sa ich získať pre tímovú prácu a zvládať krízové situáce v pracovnom prostredí, alebo im predchádzať.


Odporúčaná literatúra

  • Dr. Robert Anthony, Tajemství sebedůvěry and Jak efektivně zvyšovat sebevědomí

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu