Marketing produktu a značky

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými konceptami týkajúcimi sa marketingu produktu a značky. Študenti budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámia sa s možnosťami produktových stratégií. Vo svojej druhej časti modul objasňuje koncepty týkajúce sa značky. Študenti budú oboznámení s pojmami ako identita značky, imidž značky, prvky značky (meno, logo, symbol, obal), ktoré im umožnia značku definovať. Zároveň bude reč o hodnote značky a spôsoboch, akými ju dosiahnuť.


Odporúčaná literatúra

  • Přibová, M.: Strategické řízení značky. Ekopress, 2000
  • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. a G. Armstrong: Moderní marketing. 4. evropské vydání, GRADA, Praha, 2007. Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek
  • Chernatony, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům. Computer Press, Brno, 2009
  • Přibová, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004
  • Aaker, D.A.: Building Strong Brands. The Free Press, New York, 1996

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu