Marketingová komunikácia a public relations

Anotácia

Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám marketingovej komunikácie v dnešnom svete informácií a moderných informačných technológií. Študenti si osvoja jednotlivé nástroje komerčných komunikácií a to v aplikačnej rovine. Pozornosť je venovaná problematike PR ako jednej z foriem komerčných a marketingových komunikácií. Dôraz je pritom kladený na uplatnenie komunikačného mixu v rámci integrovaných marketingových komunikácií so zdôraznením 360 stupňovej komunikácie.


Odporúčaná literatúra

  • Vysekalová, J., Mikeš, J.,: Reklama (Jak dělat reklamu), 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
  • Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing, Management Press, Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-167-6
  • Horáková, I.; Stejskalová, D.; Škapová, H.: Strategie firemní komunikace, 2. vydání, Management Press, Praha, 2008
  • Němec,P.: Integrovaná komunikace korporací, Praha, Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2006.
  • Black, S.: Nejúčinnější propagace – Public relations, Praha, Grada, 1994

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu