Marketingové stratégie a plánovanie

Anotácia

Cieľom tohto modulu je objasniť študentom základné marketingové pojmy, procesy a pripraviť ich na manažérsku prácu v tomto odbore. U študentov predmetu Marketingová stratégia je už predpokladom základné povedomie o odbore, vhodná je najmä znalosť marketingového mixu, segmentácie trhu a marketingového výskumu.


Odporúčaná literatúra

  • Kotler, P.: Marketing Management. 10. rozšířené vyd. Grada Publishing, Praha, 2001. ISBN 80-247-0016-6
  • Vysekalová, J., Mikeš, J.: Reklama – jak dělat reklamu. 3. vyd. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
  • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.: Modernímarketing.1.vyd.Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2
  • Foret, M.: Marketing základy a postupy. Computer press, Praha, 2001
  • Kotler, P., Armstrong G.: Marketing, 1. vyd. Grada Publishing, Praha, 2004. ISBN 
80-247-0513-3

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu