Medzinárodné ekonomické vzťahy

Anotácia

Cieľom modulu je objasniť fungovanie jednotlivých foriem aj celého systému medzinárodných ekonomických vzťahov, ktoré robí zo svetovej ekonomiky ucelený komplex, pričom dôraz sa bude klásť predovšetkým na dôsledky pre jednotlivé subjekty týchto vzťahov. Medzinárodné ekonomické vzťahy vyjadrujú mieru kooperácie a vzájomné závislosti národných ekonomík a jej jednotlivých subjektov. Študenti si osvoja problematiku medzinárodných financií, medzinárodného obchodu, koordinácia medzinárodných ekonomických aktivít alebo medzinárodnej migrácie. V rámci modulu preniknú aj do strategických aspektov hospodárskych procesov na svetovej úrovni a pochopí jednotlivé faktory zmien a vývoja svetovej ekonomiky.


Odporúčaná literatúra

  • NEUMANN, P., ŽAMBERSKÝ, P., JIRÁNKOVÁ, M.. Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada, 2010 ISBN/ISSN 978-80-247-3276-3
  • CIHELKOVÁ, E. A KOL.. Mezinárodní ekonomie II.. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN/ISSN 978-80-7400-054-6
  • KUBIŠTA, V. a kol. Mezinárodní ekonomické vztahy. Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-191-5
  • MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P.. Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi.. Brno: Computer Press, 2011. ISBN/ISSN 978-80-251-3421-4
  • WAISOVÁ, Š. a kol. 2009. Regionální integrační procesy. Plzeň, nakladatelství Aleš Čeněk

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu