Medzinárodné financie a medzinárodný finančný systém

Anotácia

Cieľom modulu je ukázať komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, oboznámiť študentov so základnými pojmami, princípmi, činnosťami a prípadnými smermi ďalšieho rozvoja medzinárodných financií. Študenti sa zoznámia s vývojom medzinárodného menového a finančného systému, so súvislosťami tohto vývoja a jeho dnešnou podobou.


Odporúčaná literatúra

  • DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance a devizový trh. 1. vydání, Management Press, Praha 2016. ISBN 978-80-7261-287-1
  • JÍLEK, J.: Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Grada Publishing, Praha 2013. ISBN 978-80-2474-516-9
  • KUBIŠTA, V.: Mezinárodní měnové vztahy. VŠE, Praha, 2003. ISBN 80-245- 0616-5
  • LACINA, L.; ROZMAHEL, P.: Euro: ano-ne? Alfa nakladatelství, Praha, 2010. ISBN 97-8808-719726-4
  • LACINA, L: Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. C.H. Beck, Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-560

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu