Medzinárodná obchodná politika

Anotácia

Cieľom tohto modulu je poskytnúť stručný prehľad o podstate medzinárodnej obchodnej politiky, nástrojoch jej realizácia a princípoch mnohostranného obchodného systému. Študenti budú podrobne oboznámení nielen s autonómnymi a zmluvnými nástrojmi zahranično-obchodnej politiky krajín, ale tiež so základnými smermi obchodnej politiky, pričom budú diskutovať o ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode a budú tiež hodnotiť a komparovať úspešnosť obchodných stratégií u vybraných krajín.


Odporúčaná literatúra

  • Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století, nakladatelství Grada, Praha 2010, ISBN: 978-80-247-3396-8
  • Kubišta a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2009
  • Hill, Charles, W.L., Hult, Thomas G.M.: International business: competing in the global marketplace, McGraw-Hill, 11th edition, 2017, USA, ISBN-13: 978-1259578113

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu