Medzinárodné obchodné právo

Anotácia

Cieľom modulu je získať základné informácie o úprave právnych vzťahov v oblasti práva medzinárodného obchodu, najmä v oblasti vzťahov medzi štátom a konkrétnym obchodníkom a vzťahov medzi obchodníkmi navzájom. Študentom modul umožní pochopiť princípy regulácie medzinárodnej výmeny tovaru a služieb, porozumieť regulácii medzinárodných obchodných transakcií, zoznámiť sa so základmi právnej úpravy kontraktačného postupu v medzinárodnom obchode a ďalšie.


Odporúčaná literatúra

  • Rozehnalová N.: Právo mezinárodního obchodu. Wolters Kluwer, Praha, 2010
  • Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Wolters Kluwer, Praha, 2013.
  • Kučera Z. a kol.: Úvod do práva mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2003
  • Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Plzeň, 2015
  • Rozehnalová, N. a kol.: Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. Wolters Kluwer, Praha, 2013

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu