Medzinárodné obchodné právo

Anotácia

Cieľom tohto modulu je poskytnúť stručný prehľad o podstate medzinárodnej obchodnej politiky, nástrojoch jej realizácie a princípoch mnohostranného obchodného systému. Študenti budú podrobne oboznámení nielen s autonómnymi a zmluvnými nástrojmi zahranično-obchodnej politiky krajín, ale tiež so základnými smermi obchodnej politiky, pričom budú diskutovať o ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode a budú tiež obchodovať a úspešne obchodovať u vybraných krajín.


Odporúčaná literatúra

  • Rozehnalová N.: Právo mezinárodního obchodu. Wolters Kluver, Praha, 2010
  • Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. ASPI, Wolters Kluwer, Praha, 2008.
  • Waisová, Š.: Mezinárodní organizace a režimy. Eurolex Bohemia, Praha, 2003
  • Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Brno, 2004
  • Rozehnalová, N.: Právo Světové obchodní organizace a další vybrané otázky mezinárodního ekonomického práva. MU Brno, 2010

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu