Medzinárodné obchodné právo

Cieľom modulu je získať základné informácie o úprave právnych vzťahov v oblasti práva medzinárodného obchodu, najmä v oblasti vzťahov medzi štátom a konkrétnym obchodníkom a vzťahov medzi obchodníkmi navzájom. Študentom modul umožní pochopiť princípy regulácie medzinárodnej výmeny tovarov a služieb, porozumieť regulácii medzinárodných obchodných transakcií, zoznámiť sa so základmi právnej úpravy kontraktačného postupu v medzinárodnom obchode a ďalšie.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu