Obchodné korporácie

Anotácia

Problematika obchodných spoločností je široká a ponúka nepreberné množstvo právnych aj faktických problémov spojených s rôznymi typmi obchodných spoločností. Cieľom modulu je preto poskytnúť ucelený prehľad o obchodných spoločnostiach, prostredníctvom ktorých možno realizovať podnikateľský popr. iný ako podnikateľský zámer, o ich založení, vzniku a zrušení.


Odporúčaná literatúra

  • Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., a kol. Kurs obchodního práva. 5. vyd. C.H.Beck, Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-583-4
  • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vyd., C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7
  • Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti. 1. vyd. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2008. ISBN 978-80-7357-383-6
  • Adamík, P., Pilátová, J., Richter, J. a kol.: Likvidace obchodních společností. 4. vyd. Anag, Praha, 2010. ISBN 978-80-7263-597-9
  • Pelikánová I, Černá S.: Obchodní právo 2. 1. vyd. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2006. ISBN 80-7357-149-8

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu