Odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými informáciami o problematike odmeňovania zamestnancov, náväznosti na víziu a misiu organizácie, jej podnikovú kultúru a organizačnú štruktúru, ďalej na stratégiu v oblasti HR predovšetkým z hľadiska náboru a výberu zamestnancov a hodnotenia ich pracovného výkonu. Druhá časť modulu je zameraná na problematiku podnikového vzdelávania v nadväznosti na potreby jednotlivých organizácií.


Odporúčaná literatúra

  • Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing, Praha, 2010
  • Armstrong, M.: Personální management. Grada Publishing, Praha,1999
  • Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada Publishing, Praha, 2007
  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2002
  • Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, Praha, 2001

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu