Personálny management

Anotácia

Cieľom je oboznámiť študentov s modernými poznatkami personálneho manažmentu a so spôsobmi jeho uplatňovania českými i svetovými firmami v oblasti zdravotníctva. Cieľom modulu je tiež definovať personálnu prácu v zdravotníckej organizácii, pochopiť postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie, definovať pojmy personálna stratégia a personálna politika a chápať vzťah medzi nimi. Študenti sa budú zaoberať strategickým riadením ľudských zdrojov a otázkami, aké vnútorné a vonkajšie podmienky ovplyvňujú strategické riadenie ľudských zdrojov.


Odporúčaná literatúra

  • Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů -- Nejnovější trendy a postupy, Grada 2007
  • Koubek J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press, 2008
  • Veber J.: Management, Management Press 2011
  • Hamel G.: Budoucnost managementu, Management Press, Praha 2008
  • Goleman D.: Emoční inteligence, Columbus 1997

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu