Podnikanie a inovácie

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako disciplínou kombinujúcu manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného aj veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívne inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane ich jednotlivých metodík a aplikačných postupov.


Odporúčaná literatúra

  • Gerber,M.E.: Podnikatelský mýtus, Management Press, Praha, 2006. ISBN 80- 7261-092-9
  • Underhill, P.: Proč nakupujeme. Management press, Praha, 2002. ISBN 80- 7261-055-4
  • Švejda P. a kol.: Inovační podnikání. AIP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80- 903153-6- 5
  • Gladwell, M.: Bod zlomu. Dokořán, Praha, 2005. ISBN 80-7363-070
  • Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi. Computer Press, 2000.ISBN 80-7226-308-0

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu