Podnikanie a inovácie

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s dôležitosťou inovačného manažmentu ako disciplínou kombinujúcu manažérske, marketingové a ekonomické teórie a prístupy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti malého, stredného aj veľkého rozsahu v ich inovačných aktivitách. Primárnym cieľom je priblíženie jednotlivých nástrojov inovačného manažmentu, posilniť znalosti a zručnosti na poli firemných inovácií a osvojenie si schopnosti nastaviť v organizácii efektívne inovačnú politiku. Výsledkom bude pochopenie dôležitosti trvalo udržateľného vývoja pre firmu a zvládnutie realizácie a hodnotenie jednotlivých inovačných stratégií vrátane ich jednotlivých metodík a aplikačných postupov.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu