Podniková stratégia obchodu

Cieľom je naučiť poslucháčov zostavovať podnikateľský zámer z hľadiska obchodnej koncepcie, vytvárať obchodnú stratégiu podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby a kontroly obchodného plánu podniku. Modul zoznamuje poslucháčov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov v podnikovo-hospodárskeho modelu, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu a s tvorbou strategického obchodného plánu podniku, vrátane tvorby marketingovej koncepcie podniku.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu