Právo Európskej únie

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s unikátnym právnym rámcom, ktorým je právo Európskej únie. Práve porozumenie jedinečnosti tohto práva je zásadné pre úspešnú orientáciu v aktuálnych situáciách v SR. Preto v tomto module študenti poznajú inštitucionálny rámec schvaľovania legislatívnych dokumentov EÚ, porozumejú možnostiam, ako tento proces môžu ovplyvňovať jednotliví hráči a aký je následne význam a sila týchto dokumentov. Čiastočným cieľom tohto modulu je potom umožniť orientáciu v právnom poriadku EÚ, naučiť efektívne vyhľadávanie podstatných informácií a kritické myslenie pri prijímaní informácií z médií o tejto téme. Prostredníctvom interaktívnych úloh si študenti vyskúšajú tieto zručnosti v praxi.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu