Právo Európskej únie

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s unikátnym právnym rámcom, ktorým je právo Európskej únie. Práve porozumenie jedinečnosti tohto práva je zásadné pre úspešnú orientáciu v aktuálnych situáciách v SR. Preto v tomto module študenti poznajú inštitucionálny rámec schvaľovania legislatívnych dokumentov EÚ, porozumejú možnostiam, ako tento proces môžu ovplyvňovať jednotliví hráči a aký je následne význam a sila týchto dokumentov. Čiastočným cieľom tohto modulu je potom umožniť orientáciu v právnom poriadku EÚ, naučiť efektívne vyhľadávanie podstatných informácií a kritické myslenie pri prijímaní informácií z médií o tejto téme. Prostredníctvom interaktívnych úloh si študenti vyskúšajú tieto zručnosti v praxi.


Odporúčaná literatúra

  • Úvod do evropského práva, 5. vydání, Pavel Svoboda, C. H. Beck, Praha 2013, ISBN: 978-80-7400-488-9
  • Právo Evropské unie, Lenka Pítrová, Vladimír Týč, Filip Křepelka, Michal Tomášek, Jiří Malenovský & Irena Pelikánová, Leges, Praha 2013, ISBN 978- 80-87576-53-3
  • Evropská unie, Petr Fiala, Markéta Pitrová, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2018, ISBN 978-80-7325-450-6

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu