Predajné zručnosti

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s rolou obchodníka, s image a konaním obchodníka a s modernými predajnými technikami. Vďaka modulu sa študenti dozvedia o jednotlivých fázach predajného cyklu, ako je pomocou rôznych techník zdokonaľovať a ako zlepšovať svoje prezentačné a predajné zručnosti. Študenti zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a osvojí si dôležité princípy predajné komunikácie. Vďaka modulu sa študenti dozvedia, ako nájsť nové predajné argumenty a ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja v spoločnosti.


Odporúčaná literatúra

  • BENDER, P. Niterný leadership, Praha: Management Press, 2002. ISBN 80- 7261-069-4. 219 s
  • BURNETT, K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-655-1. 382 s
  • KOTLER, P. a G. Armstrong. Marketing. Praha: Grada Publishing. 2004. ISBN 80-247-0513-3. 830 s
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky, EUPRESS Praha 2010. ISBN 978- 80-7408-025-8. 115 s
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. První vydání EUPRESS Praha 2016. ISBN 978-80-7408-141-5. 216 s

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu