Psychológia práce a organizácie

Anotácia

Modul zoznámi účastníkov s témou psychológie práce a organizácie. Tento modul je ukotvený v oblasti Sociológie a psychológie. Poznanie možností rozvoja zamestnancov a celej organizácie vďaka znalostiam psychológie práce a organizácie je jedným z predpokladov úspešného fungovania vo firemnom prostredí. V module sú zahrnuté informácie z oblasti základov psychológie práce a organizácie, vr. najčastejšie používaných nástrojov. Na túto kapitolu nadväzuje pojednanie o premenách trhu práce a firemného fungovania. V druhej polovici študijných materiálov sú predstavené vybrané témy psychológie práce a organizácie, a to konkrétne riadenie znalostí a talentov v organizácii. Ďalšie kľúčové témy modulu budú rozobrané v rámci praktickej výučby.


Odporúčaná literatúra

  • ARMSTRONG, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada
  • BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Praha, Karolinum
  • KOCIANOVÁ, Renata (2012). Personální řízení – Východiska a vývoj. 2. přepracované a rozšířené vydání. ISBN: 978-80-247-3269-5
  • PITRA, Zbyněk. Management transferu znalostí. Studijní opora pro studenty kombinovaného studia. 2018
  • RUDÁ, A. (2016). Psychologie práce a organizace. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu