Riadenie vztahov so zákazníkmi, psychológia zákazníka

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie spotrebiteľa a spotrebného správania. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia psychologie, optikou spotrebného správania sa, zreteľom k problematike premien spoločenského diania v čase rýchlych ekonomických zmien.Predmet súčasne tvoria prirodzené východiská pre rad ďalších disciplín vo výučbe, zameraných na problematiku spotrebného správania, ako sociológia, marketing, kultúrno antropologické koncepcie spotreby a podobne.

Predajné techniky a riadenie vzťahov so zákazníkmi sú pomerne mladou oblasťou obchodu. Cieľom modulu je pochopiť význam dlhodobých dobrých vzťahov so zákazníkmi pre úspech komerčných (výrobných, služby poskytujúcich, obchodných) ale aj neziskových organizácií.Utriediť si prostriedky, ktoré na vybudovanie týchto vzťahov máme, a objasniť si význam a náplň komunikačného vzorce, označovaného ako predajná technika.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu