Sales management (riadenie predaja)

Cieľom modulu je oboznámiť sa s podstatou a obsahom manažmentu a jeho špecifikami v obchodných činnostiach v rámci obchodných korporácií. Modul ponúka oboznámenie so základnými pojmami manažmentu, oblasťami, ktoré manažment a manažment obchodu pokrýva a zásadnými metódami, nástrojmi a technikami, ktoré by mali manažéri pre výkon svojich riadiacich funkcií poznať.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu