Sociálny poriadok a zmeny

Anotácia

Sociálny poriadok určuje základnú myšlienku usporiadanosti sociálneho jednania v rámci systému. Je založený na všeobecných teóriách a vo svojej podstate určuje to, čo robí spoločnosť „normálnou“.

Sociálnu zmenu je možné charakterizovať ako dynamický protiklad ku všetkému statickému. V sociologickej praxi ide o zmeny mechanizmov, premeny v spoločnosti, zmeny sociálnej kultúry, vývoj, evolúciu či politickú organizáciu.

Hlavnými zástancami sociálneho poriadku boli Thomas Hobbes, Jean Jacque Rousseau alebo August Comte.


Odporúčaná literatúra

  • ŠUBRT, J. a PFEIFEROVÁ, Š. Sociální změna. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013
  • PHILLIPS HUNTINGTON, S. Třetí vlna. Demokratizace na sklonku 20. století. Brno: CDK, 2008
  • KELLER, J. Teorie modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007
  • Suša, O. „Soudobá sociologie a sociální změna.“ Pp 146 - 168 in Kabátek, A. a kol. Sociologické texty I. (Základy obecné sociologie). Praha: Univerzita Karlova, 1994
  • Šmajs, Josef. Obrat filosofie k Zemi. Praha: Academia, 2008

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu